Naši klienti najčastejšie požadujú:

Preklady textov a dokumentov

Právne preklady | Finančné preklady | Marketingové preklady | Technické preklady | Medicínske preklady | Preklady podkladov k tendrom | Preklady k dovezeným vozidlám | Preklady webstránok | Preklady PPC kampaní | Preklady súkromných dokumentov | Preklady obchodných textov | Preklady reklamných textov | Preklady zmlúv a listín

Úradné preklady

Preklad certifikátu | Preklad zmluvy | Preklad vysvedčenia | Preklad diplomu | Preklad sobášneho listu | Preklad rodného listu | Preklad úmrtného listu | Preklad súdneho rozhodnutia | Preklad výpisu z registra trestov | Preklad výpisu z obchodného registra

 

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie | Simultánne tlmočenie | Úradné tlmočenie | Sprevádzanie | Tlmočenie cez Skype | Tlmočnícka technika

Korektúry a lokalizácie

Jazykové korektúry | Korektúry rodeným hovoriacim | Lokalizácie programov a aplikácií | Transkripcie audio záznamov | Titulkovanie | Copywriting

 

Najčastejšie prekladáme nasledovné jazyky:

Angličtina | Nemčina | Francúzština | Taliančina | Španielčina | Ruština | Poľština | Maďarčina | Čeština | Holandčina | Rumunčina | Bulharčina | Srbčina | Slovinčina | Chorvátčina | Ukrajinčina | Hebrejčina | Portugalčina | Fínčina | Čínština | Japončina | Latinčina