Ceny prekladov a tlmočenia

Uvedené ceny prekladateľských a tlmočníckych služieb sú orientačné. Cena prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je rozsah textu, odborná a terminologická náročnosť, termín dodania a pod. Pre zistenie presnej ceny prekladu nám prosím pošlite dokument na ukážku emailom na info@translatio.sk alebo prostredníctvom formulára pre cenovú kalkuláciu. Ceny tlmočenia sa určujú individuálne pre každé podujatie.

Cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb platný od 1.1.2017:

Neúradné preklady (bežné, bez pečiatky)

 • čeština – 11,90 €
 • angličtina, nemčina – 13,90 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina – 15,90 €
 • bulharčina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 19,90 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Uvedené ceny sú za preklad 1 normostrany cieľového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Minimálny účtovaný rozsah je 1 normostrana. Pri vyhotovení prekladu v expresnom termíne môže byť účtovaný príplatok. Sadzby prekladov medzi dvoma cudzími jazykmi sa určujú individuálne. Cena prekladu zahŕňa základnú korektúru.

Úradné preklady (súdne, s pečiatkou)

 • čeština, angličtina, nemčina – 26,00 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, švédčina - 28,00 €
 • bulharčina – 30,00 €
 • portugalčina – 32,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Uvedené ceny sú za preklad 1 normostrany cieľového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Účtuje sa každá začatá normostrana. Pri vyhotovení prekladu v expresnom termíne môže byť účtovaný príplatok. Pri zasielaní prekladu poštou sa účtujú poštovné náklady.

Tlmočenie

 • čeština, angličtina, nemčina – 35,00 €
 • maďarčina, poľština, španielčina, taliančina, francúzština, holandčina, ruština, bulharčina, rumunčina, chorvátčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 39,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne
 • tlmočnícka technika – individuálne

Cena je uvedená za 1 hodinu (60 minút) tlmočenia z/do cudzieho jazyka. Platí pre konzekutívne tlmočenie aj simultánne tlmočenie. Účtuje sa minimálne 1 hodina. Pri cestovaní tlmočníka mimo mesta bydliska na vlastné náklady sa účtuje náhrada cestovných výdavkov a náhrada straty času.

Korektúry

 • slovenčina, čeština – 6,00 €
 • angličtina, nemčina – 7,00 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina – 8,00 €
 • bulharčina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 10,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Cena korektúry je uvedená za 1 normostranu zdrojového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Pri vyhotovení korektúry v expresnom termíne môže byť účtovaný príplatok. V prípade potreby vieme zabezpečiť jazykovú korektúru rodeným hovoriacim.

Na priame objednanie prekladu alebo tlmočenia prosím použite objednávkový formulár prekladu alebo nám pošlite email.

Všetky uvedené ceny sú konečné, nie sme platcom DPH.