Kontaktné údaje

Adresa:

TRANSLATIO, s.r.o.
Administratívna budova Kovoprojekt
2.poschodie, č.dv. P212
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

E-mail: info@translatio.sk
Tel.: 0910 587 724, 0908 453 665

Fakturačná adresa:

TRANSLATIO, s.r.o.
Horská 1311/8
958 06 Partizánske
IČO: 46 692 894
DIČ: 2023521720
Neplatca DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2700832595/8330 Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK8683300000002700832595
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontaktný Formulár:

Na vaše otázky radi odpovieme na hore uvedených kontaktoch počas pracovných dní v čase od 9.0o do 17.0o.