Najčastejšie poskytujeme preklady a tlmočenie v nasledovných situáciách:

Preklady textov a dokumentov>>

právne preklady | finančné preklady | marketingové preklady | technické preklady | medicínske preklady | preklady podkladov k tendrom | preklady k dovezeným vozidlám | preklady webstránok | preklady PPC kampaní | preklady súkromných dokumentov | preklady obchodných textov | preklady reklamných textov | preklady zmlúv a listín

Úradné preklady>>

preklad certifikátu | preklad zmluvy | preklad vysvedčenia | preklad diplomu | preklad sobášneho listu | preklad rodného listu | preklad úmrtného listu | preklad súdneho rozhodnutia | preklad výpisu z registra trestov | preklad výpisu z obchodného registra

 

Tlmočenie>>

konzekutívne tlmočenie | simultánne tlmočenie | úradné tlmočenie | tlmočenie rokovania | tlmočenie obchodného stretnutia | tlmočenie konferencií | tlmočenie školení | tlmočenie prezentácií | sprevádzanie | tlmočenie cez Skype | tlmočnícka technika

Korektúry a lokalizácie>>

jazykové korektúry | korektúry rodeným hovoriacim | lokalizácie programov a aplikácií | transkripcie audio záznamov | titulkovanie | copywriting

 

Najobľúbenejšie preklady do cudzieho jazyka

preklad do angličtiny | preklad do nemčiny | preklad do francúzštiny | preklad do taliančiny | preklad do španielčiny | preklad na ruštiny | preklad do poľštiny | preklad do maďarčiny | preklad do češtiny | preklad do holandčiny | preklad do rumunčiny | preklad do bulharčiny | preklad do srbčiny | preklad do slovinčiny | preklad do chorvátčiny | preklad do ukrajinčiny | preklad do hebrejčiny | preklad do portugalčiny | preklad do fínčiny | preklad do čínštiny | preklad do japončiny

 

Translatio - člen Britskej obchodnej komory v SR

Prekladateľský softvér