Ceny prekladov a tlmočenia

Orientačný cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb platný od 1.1.2020. Pre zistenie presnej ceny prekladu nám prosím pošlite dokument na ukážku emailom alebo cez formulár pre nezáväznú cenovú kalkuláciu.

Neúradné preklady (bežné, bez pečiatky)

 • čeština – 11,99 €
 • angličtina, nemčina – 12,99 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina – 15,99 €
 • bulharčina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 19,99 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Uvedené ceny sú za preklad 1 normostrany cieľového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Minimálny účtovaný rozsah je 1 normostrana. Cena prekladu zahŕňa základnú korektúru.

Úradné preklady (súdne, overené, s pečiatkou)

 • angličtina – 19,92 €*
 • čeština, nemčina – 26,00 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, švédčina – 28,00 €
 • bulharčina – 30,00 €
 • portugalčina – 32,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Uvedené ceny sú za preklad 1 normostrany cieľového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Účtuje sa každá začatá normostrana. Pri zasielaní prekladu poštou sa účtujú poštovné náklady.

Tlmočenie

 • čeština, angličtina, nemčina – 35,00 €
 • maďarčina, poľština, španielčina, taliančina, francúzština, holandčina, ruština, bulharčina, rumunčina, chorvátčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 39,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne
 • tlmočnícka technika – individuálne

Cena je uvedená za 1 hodinu (60 minút) tlmočenia z/do cudzieho jazyka. Platí pre konzekutívne tlmočenie aj simultánne tlmočenie. Účtuje sa minimálne 1 hodina.

Korektúry

 • slovenčina, čeština – 6,00 €
 • angličtina, nemčina – 7,00 €
 • francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina – 8,00 €
 • bulharčina, holandčina, chorvátčina, rumunčina, srbčina, portugalčina, švédčina – 10,00 €
 • ostatné jazyky – individuálne

Cena korektúry je uvedená za 1 normostranu zdrojového textu (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). V prípade potreby vieme zabezpečiť jazykovú korektúru rodeným hovoriacim.

Na priame objednanie prekladu alebo tlmočenia prosím použite objednávkový formulár prekladu alebo nám pošlite email.

* Uvedená cena je konečná, už k nej netreba pripočítať DPH, keďže naša úradná prekladateľka nie je platcom DPH. Pri ostatných jazykoch je potrebné k cene pripočítať DPH.