Korektúry & Lokalizácie

Poskytujeme jazykové korektúry textov s cieľom odstrániť možné nedostatky a chyby v preloženom texte.

Pri jazykovej korektúre kontroluje korektor preklad z hľadiska gramatiky, pravopisu, štylistiky, zrozumiteľnosti, terminologickej jednotnosti, vhodnosti použitých jazykových prostriedkov a štýlu.

Korektúru odporúčame najmä k prekladom určeným na publikovanie a do tlače.

Lokalizácia

Lokalizácia je osobitý druh prekladu, ktorý sa vyznačuje prispôsobením textu na danosti a zvyklosti konkrétnej krajiny, do jazyka ktorej sa text prekladá. Ide teda o akési rozšírenie prekladu o kultúrny rozmer.

Lokalizovaný text by mal u používateľa cieľového jazyka vyvolať dojem, že ide o originál, a nie preklad z cudzieho jazyka. Tieto vlastnosti sa vyžadujú najmä pri prekladoch užívateľských návodov, príručiek, manuálov, ale napríklad aj webových stránok.

Naši prekladatelia používajú pri lokalizácii profesionálne CAT nástroje, čím sa zabezpečuje terminologická jednotnosť v celom texte s využitím prekladateľských pamätí.

Odbory a jazyky

Obchod, marketing, bankovníctvo, poisťovníctvo, účtovníctvo, financie, informačné technológie, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, medicína, farmaceutika, zdravotníctvo, právo, a mnoho ďalších.

Korektúry a lokalizácie štandardne realizujeme v týchto jazykoch.

Cena korektúry/lokalizácie

Cenník služieb pre jednotlivé jazyky nájdete tu. Pre získanie nezáväznej cenovej ponuky prekladu, korektúry alebo lokalizácie vášho textu, vyplňte prosím formulár pre cenovú kalkuláciu. Cenovú ponuku vám zašleme obratom.

Objednať korektúru môžete vyplnením objednávkového formulára na našej stránke, e-mailom, prípadne doručením poštou alebo kuriérom (pri dodaní textu v needitovateľnej podobe trvá cenová kalkulácia aj samotná korektúra dlhšie).