Tlmočenie

Zabezpečujeme kvalitné tlmočnícke služby pre každú príležitosť – prejavy, prednášky, konferencie, kongresy, prezentácie, semináre, školenia, obchodné stretnutia, spoločenské stretnutia, tlačové konferencie, svadby a iné akcie.

Sprievodcovské tlmočenie

Sprievodcovské tlmočenie sa využíva najčastejšie na služobných a obchodných cestách a stretnutiach. Tlmočník v tomto prípade okrem tlmočenie zastáva čiastočne aj funkciu sprievodcu. Pomáha klientovi orientovať sa v cudzom prostredí, s vybavením rôznych záležitostí (napr. na miestnych úradoch). Sprievodcovské tlmočenie je vhodné iba pre malé skupiny (max. 4 osoby).

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie ústneho prejavu rečníka po častiach. Rečník robí vo svojom prejave prestávky, počas ktorých tlmočník pretlmočí to, čo bolo práve povedané. Využíva sa napr. pri obchodných stretnutiach, stretnutiach delegácií, rozhovoroch, prehliadkach výrobných priestorov a pod. Pri konzekutívnom tlmočení pracuje tlmočník v blízkosti rečníka, prípadne pred publikom, ku ktorému tlmočí.

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie sa využíva najčastejšie na väčších konferenciách a sympóziách. Rečník vo svojom prejave nemusí robiť prestávky, tlmočník tlmočí zároveň s prejavom rečníka. V tlmočníckej kabíne sa striedajú dvaja tlmočníci po 20-30 minútových intervaloch. Umožňuje tlmočiť do jedného alebo niekoľko jazykov zároveň, prípadne z niekoľkých zdrojových jazykov do niekoľkých cieľových jazykov.

Do simultánneho tlmočenia patrí aj tzv. šušotáž, teda tlmočenie šeptom. Pri šušotáži sa tlmočí bez akýchkoľvek pomôcok šeptom priamo do ucha klienta. Používa sa pri tlmočení v malých kolektívoch.

Pri simultánom tlmočení podujatí so zahraničnou účasťou vieme zabezpečiť aj tlmočnícku techniku.

Odbory a jazyky

Obchod, marketing, bankovníctvo, poisťovníctvo, účtovníctvo, financie, informačné technológie, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, medicína, farmaceutika, zdravotníctvo, právo, a mnoho ďalších.

Tlmočnícke služby štandardne realizujeme v týchto jazykoch..

Ako objednať tlmočenie

Pre získanie nezáväznej cenovej ponuky na tlmočenie vašej akcie, vyplňte prosím formulár pre cenovú kalkuláciu. Cenovú ponuku vám zašleme obratom.

Objednať tlmočenie môžete vyplnením objednávkového formulára na našej stránke, e-mailom, prípadne doručením poštou alebo kuriérom. Pri terminologicky náročnejšom tlmočení požadujeme poskytnutie podkladových materiálov pre tlmočníka aspoň 2 dni vopred.